ПОСЛАНИЕ НА инициатор на Международната награда ПроАрте

ПОСЛАНИЕ НА инициатор на Международната награда ПроАрте ... продължава >>
 

НАГРАДА ПРОАРТЕ – Издание 2009

Финална фаза : Рим, 27 ноември 2009г. - 10,00ч. – Зала Киостро – Инженерен факултет – Университет на Сапиенца – ул. Еудосиана № 18 - Рим ... продължава >>
 

Какво представлява Международната награда ПроАрте

Това е признание за младежите, които работят за развитието на креативните дейности, и които искат да реализират проекти в сферата на културата и изкуствата, свързани с популяризиране на територията, историята, обичаите и традициите на тази територия. Целта на Международната награда ПроАрте е да благоприятства раждането на нови инициативи и проекти в подкрепа на местната, националната и международната икономика ... продължава >>
 

Награди за премираните

Награди за премираните кандидати от италианската и от международната секция ... продължава >>
 

Кандидатури за Международната Награда ПроАрте

Кандидатури за Международната Награда ПроАрте ... продължава >>
 

Инициативен комитет

Международната награда ПроАрте се организира от Инициативен комитет, включващ организации, работещи в сектора на Публичната администрация, Туризма, Образованието, Културата и Италианската и международната младежка панорама ... продължава >>
 

Реклама и възможности

Секция поветена на тези, които предлагат Възможности, Стипендии за обучение и Работен стаж за наградените (разделени по области, провинции и региони) ... продължава >>
 

Visualizza la lettera del Presidente della RepubblicaМинистърът на културата на България е патрон на международната секция на Наградата ПроАрте

 

Visualizza la lettera del Presidente della RepubblicaСпециална награда на Президента на Република Италия

 

Награда ПроАрте: проект избран, одобрен и включен в официалния календар на събитията за
Logo - Anno europeo del dialogo interculturale

Инициатор на проекта: Кръгът ПроАрте

Организация: AIG

Инициативен комитет: Ministero della Cultura della Bulgaria
Visualizza la lettera del Presidente della Repubblica
National Academy for theatre and film arts
Ancient Plovdiv Municipal Institute
Art Office
Youth Theatre Sofia

Sponsor

MircoGel Srl